torstai 16. helmikuuta 2017

Liikenne-esimieheksi Pasilassa -osoitus oppilaitosten yhteistyöstä

Suomen Yrittäjäopisto järjestää keväällä pääkaupungissa mahdollisuuden pätevöityä kuljetusalan esimiestehtäviin. Tarkoituksena on antaa lisäoppia kuljetusalan ammattilaisille esimerkiksi ajojärjestelijänä, kuljetusesimiehenä, ajomestarina tai muussa vastaavassa kuljetusalan vastuullisessa esimiestehtävässä toimiville henkilöille tai vastaaviin tehtäviin haluaville. Tutkintonimike on liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto ja koulutus alkaa Pasilassa 9.5.2017.Yhteistyössä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa


Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto järjestetään yhteistyössä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa. Keväällä alkaa Pasilassa johtamisen erikoisammattitutkinto sekä yritysjohtamisen ammattitutkinto –valmennukset. Koulutukset tarjoavat haasteita niin johtamistehtävissä aloittaneelle kuin useamman vuoden yritysjohdossa toimineelle.

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tukee opiskelijan esimiestaitoja. Hakijalta vaaditaan viiden vuoden työkokemusta kuljetusalalta. Tämä ja aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia laadittaessa.


Muttei niin paljoa, ettei aikuinen työssäkäyvä niistä selviäisi


Lähiopetukset pyritään järjestämään Pasilassa niin, että koulutuspäiviä on yksi aina kuukaudessa. Tämä järjestely on oikein omiaan myös kauempaa tuleville opiskelijoille hyvien liikenneyhteyksien vuoksi.

Liikenne-esimiehen -koulutus järjestetään siten, että opiskelu kestää laajimmillaan reilun vuoden ja on monimuoto-opiskelua. Lähiopetusta tulee olemaan jo olevan osaamisen perusteella maksimissaan 13 päivää, jonka lisäksi koulutus sisältää etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Oppisopimus mahdollisuutta voi tiedustella oman alueensa oppisopimuskeskukselta.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijoille tulee työstettäväksi myös erilaisia oppimistehtäviä, jotka syventävät päivien aikana käytyjä aiheita. – ”Muttei niin paljoa, ettei aikuinen työssäkäyvä niistä selviäisi, lupaan.”


Tutkinto valmis, olet liikenne-esimies


Tutkinto suoritetaan opiskelijan työpaikalla ja arvioinnissa käydään läpi asioita tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näkökulmana arvioinnissa on oman työn kehittyminen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija saa käyttää nimikettä liikenne-esimies.


Kuljetusalan ammattilainen, lähde mukaan valmennukseen ja pätevöidy esimieheksi omalle alallesi!

Juha Säippä
yritystoiminnan kouluttaja


       

maanantai 6. helmikuuta 2017

Yritysneuvoja verkoissa

Kukaan ei tule tänä päivänä toimeen ilman yhteistyötä ja verkostoja, ei edes yritysneuvoja. Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon yksi merkittävin tavoite on saada ja rakentaa verkostoja yritysneuvojien kesken. Valmistavassa koulutuksessa keskitytäänkin merkittävästi verkostojen rakentamiseen sillä ajatuksella, että kaikkea ei tarvitse osata itse. Tavoitteena on, että omasta "salkusta" löytyisi mahdollisimman monia eri osaajia, joita voi hyödyntää kiperissä tilanteissa.


Osaamista löytyy kaikilta - jaetaan se kaikkien hyväksi


Verkostojen rakentamisessa ja rakentumisessa on tietysti monia eri tapoja, mutta valmistavassa koulutuksessa verkostojen rakentamista pyritään auttamaan ns. vertaisoppimisen kautta. Tämä toteutetaan niin, että kukin opiskelija tuo esille omassa puheenvuorossaan omia parhaita osaamisalueita ja taitoja.  Näin kaikki pääsevät selville siitä, minkälaista osaamista ryhmässä on.


Moni yritysneuvoja on toiminut yksin, ilman muilta saamaa tukea. Koulutuksen jälkeen on varmaa ainakin se, että oma verkosto on kasvanut yritysneuvojien rautaisella porukalla. Osaamista löytyy kaikilta - jaetaan se siis kaikkien hyväksi.


Kokemuksia verkostoitumisesta


Itse olen ollut mukana kymmenessä Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto ryhmässä joko vastuukouluttajana tai muutaman päivän vetäjänä. Kokemukset verkostoitumisesta ovat erittäin positiivisia. Kukaan ei varmasti ole jäänyt ilman uusia tuttavuuksia, mutta parhain kokemus itsellä on se, että ryhmän keskuudesta lähti syntymään yritysidea. Tuleeko ideasta yritys, ei ole vielä varmaa, mutta hyvältä ainakin näyttää. 


Seuraava ryhmä starttaa Hämeenlinnassa 3.5. Lähde siis Sinäkin mukaan ja hae uusia verkostoja toimintaasi.


Timo Maunula
yritystoiminnan kouluttaja, konsultti
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto (YNEAT) on arvostettu tutkinto. Se soveltuu kaikille, jotka työskentelevät yritysten parissa eri tavoin yrittäjää neuvoen, opastaen ja ohjaten. Yritysneuvoja voi työskennellä monissa eri työtehtävissä ja -yhteisöissä, mutta myös yksin. Katso lisätietoja ja lähde mukaan verkostoitumaan: http://www.syo.fi/koulutukset/yrittajyys/toimiva-yrittaja/yritysneuvojan-erikoisammattitutkinto

torstai 26. tammikuuta 2017

Kehittyvä datanomikoulutus, kenelle se soveltuu?

Datanomikoulutus on kokenut mittavia muutoksia viime vuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon koulutuksen sisältöä ja työelämätarpeisiin vastaavuutta on uudistettu. Koulutuksen laajuutta, valinnan vaihtoehtoja ja opiskelun vaivattomuutta on sovitettu työn ohella tapahtuvan opiskelun ehdoille.  Koulutus tukee digitalisoitumisen myötä muuttuvien työtehtävien hallintaa lähes kaikilla toimialoilla, joten koulutuksesta saavat tukea ja oppia lähes kaikki tietotekniikan avulla työtä tekevät.

Opiskelija voi valita toimialansa, sekä omien ja työpaikkansa tarpeitten mukaan erilaisia opintopolkuja joiden koulutussisällöt ja –aikataulut ovat hyvin joustavia. Koulutuksen suosio myös oppisopimuksella suoritettavana on kasvussa, koska yrityksissä on ymmärretty tietotekniikan hallinnan tarve myös perinteisen tietohallinnon ulkopuolella.


Tietoturvan asiantuntijan opintopolku


Datanomikoulutuksen aiheista on monipuolisesti valittavissa erilaisia opintosisältöjä ja valintojen perusteella syntyviä opintopolkuja. Opintopoluista yksi vahvimmista on Tietoturvan asiantuntijan opintopolku, jonka aikana käsitellään kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet. Aiheita käsitellään niin työntekijän jokapäiväisen toiminnan kuin yritysten kokonaisvaltaisen tietoturvasuunnittelunkin näkökulmista.

EU:n tietosuojadirektiivi on muuttunut merkittävästi vaativampaan suuntaan ja siihen organisaatioiden tuleekin varautua vuoden 2018 alkuun mennessä. Opintopolun suunnittelussa on toiminut merkittävästi Valtion Tieto- ja viestintäkeskuksessa tuotantopäällikkönä työskentelevä vaasalainen Raimo Mäenpää, jolla on yli 15 vuotta kokemusta Tietoturvapäällikön tehtävistä niin Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa kuin Valtorissakin. Mäenpää toimii pääasiallisesti myös kyseisten opinto-osien kouluttajana.
 

 Kari Kananoja
IT-kouluttaja

 


Tutkinto –välilehdeltä tai sähköpostilla osoitteesta kari.kananoja@syo.fi


maanantai 16. tammikuuta 2017

Rehtorin blogi: Uudistumista yrittäjämäisellä asenteella

Kuluva vuosi tulee olemaan muutosten vuosi Suomen Yrittäjäopistolle ja myös itselleni. Olen ottanut rehtorin tehtävät vastaan vuoden alusta. Tämän vuoden aikana saamme lopullisia tietoja ammatillisen koulutuksen reformin muutosten toimeenpanosta. Osa ammatilliseen koulutukseen kohdistuvista rahoitusleikkauksista on jo toteutunut kuluvalle vuodelle. Nämä muutokset luonnollisesti tarkoittavat sitä, että Suomen Yrittäjäopistonkin on aika uudistaa toimintaansa.

Meidän perustehtävänä on luoda kestävää osaamista yrityksiin. Asiakas ja asiakkaiden kehittymistarpeet tulevat ohjaamaan meidän toimintaa entistä selkeämmin tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vahvasti mukana asiakkaidemme arjessa: kuuntelemme herkällä korvalla, löydämme ratkaisuja ja hyödynnämme asiantuntijuuttamme asiakkaan hyödyksi. Tämän tehtävän toteuttamisessa tarvitsemme laajaa kumppanuusverkostoa. Haluamme myös aktivoitua kumppanuustyössämme. Erityisesti haluamme edistää pienyrittäjien yrittäjyysosaamisen kehittymistä ja samalla huolehtia myös yritysten koko henkilöstön osaamisen parantamisesta. Lupaamme asiakkaillemme tehdä tätä työtä ja uudistumista yrittäjämäisellä asenteella.
Olen aloittanut uudessa tehtävässäni innostuneella ja luottavaisella mielellä. Luotan meidän henkilökunnan haluun ja kykyyn uudistua tulevien haasteiden keskellä. Meillä on vielä paljon hyödyntämätöntä osaamista ja potentiaalia, jotka meidän pitää pystyä hyödyntämään asiakkaidemme eduksi. Yhdessä tekemällä onnistumme tässä tärkeässä tehtävässämme.