maanantai 29. elokuuta 2016

Yrittäjäopiston verkko-opetusympäristö -mikä tilanne nyt?

Vuosia jatkunut suunnitelmallinen ja jatkuvasti aikaansa seuraava kehittäminen tuottaa tulosta ja tällä hetkellä Suomen Yrittäjäopistolla on käytössä todella monipuolinen ja joustavasti eri opiskelutapoja tukeva verkko-opetusvälineiden kokonaisuus.
Kokonaisuus rakentuu jo itsessään hyvin monipuolisen Moodle –oppimisalustan ympärille, johon on liitetty useita lisäosia pyrkien mahdollisimman saumattomaan ulkopuolistenkin palvelujen hyödyntämiseen.
 
Verkko-oppimisympäristöä on rakennettu päämäärätietoisesti vuodesta 2010 alkaen
Kehitystyön tuloksellisuuden suurimmat avaintekijät ovat dynaaminen pitkäjänteisyys sekä itse työn vastuutus ja roolitus. On siis seurattu tekniikan ja opetettavien aiheiden muutosta, mutta kuitenkin pidetty mielessä selkeät tavoitteet ja itse asia eli uuden ympäristön mahdollisuuksien valjastaminen  pelkän opetuksen verkkoon siirtämisen sijaan. Tämän toimintatavan on suurelta osin mahdollistanut nimenomaan toimiva roolitus, jossa kouluttajia ja ylläpitoa ei ole pyritty eriyttämään ja rajoittamaan toistensa toimintaa vaan heidät on asetettu saman pöydän ääreen yhdessä löytämään uusia mahdollisuuksia. Lisäksi tekniikan ja pedagogiikan rajapintaan on nimetty henkilö vastaamaan siitä, että yhteistyö pysyy käynnissä.
Saumaton kehitystyö ja sen tulosten jatkuva jalkauttaminen varsinaiseen toimintaan on sallinut nopean kehityksen ja reagoinnin uusiin sekä esimerkiksi varinaisessa käytössä esiin tulevien ongelmien kohdalla. Luonnollisesti myös kynnys uusien teknisten ratkaisujen testaamiseen on saatu opettajien ja teknisen henkilökunnan läheisen yhteistyön ansiosta erittäin matalaksi.
 
Mitä meillä on nyt ja mitä se mahdollistaa?
Suomen Yrittäjäopistossa on verkko-oppimisympäristön avulla mahdollista opiskella usean alan perus- ja ammattitutkintoja täysin verkossa, jäämättä paitsi reaaliaikaisesta ohjauksesta. Samalla videotallenteet ja monipuoliset verkko-opetussovellukset sallivat hyvinkin omaan aikatauluun sovitettavan opiskelutahdin.
Käytännössä tämä kaikki mahdollistuu edellä mainitun Moodlen ja sen ympärille rakennetun verkko-opetuskokonaisuuden avulla. Moodle itsessään on keskeinen paikka, johon kaikki kurssiin tai tutkintoon liittyvä aineisto ja tehtävät on kerätty. Moodlen omat työkalut mahdollistavat muun muassa moninaiset testit, joilla opiskelija voi selvittää omaa taitotasoaan tai selventää onko jokin opiskeltu asia ymmärretty oikein. Lisäksi perinteinen tehtävän palautus on mahdollista suorittaa tekstin lisäksi tai sijasta audiovisuaalisesti.
Moodlen ympärille olemme liittäneet myös niin kutsutun virtuaaliluokan, virtuaalikoneet sekä videopalvelun. Virtuaaliluokka on etäopetukseen soveltuva tila, johon pääsee liittymään suoraan kurssin työtilasta. Tässä ”luokassa” voidaan tehdä ryhmätöitä, pitää luentoa tai ohjata opiskelijoita, se siis periaatteessa korvaa verkko-opetuksessa perinteisen luokkatilan. Virtuaalikoneiden avulla pystymme tarjoamaan opiskelijalle etäyhteyden avulla koneen, johon on tehtävien suorittamista varten asennettu sellaisia ohjelmistoja, joita kotikoneilta ei välttämättä löydä. Tämän ympäristön avulla esimerkiksi monimutkaisemmat palvelinympäristöjä, kuvankäsittelyä tai taloushallinnonsovelluksia on mahdollista käyttää etänä. Videopalvelu on ”opiston oma Youtube” täältä linkitetään Moodleen saataville kurssiin liittyvät videomateriaalit, jotka ovat saatavilla automaattisesti skaalattuna opiskelijan päätelaitteelle ja yhteydelle soveltuvaksi. Näiden lisäksi käytössä on lukematon määrä erilaisia pieniä verkko-opetukseen soveltuvia sovelluksia, joilla aiheesta riippuen pyritään parantamaan opetuksen laatua. Näistä mainittavimpia ovat ohjaukseen soveltuvat Paddlet sekä opetusmateriaalin jalostamiseen erityisesti sopiva ThingLink.
 
Tulevaisuus? Mitä verkko-opetus mahdollistaa
Muutos ei lopu koskaan ja siksi on luonnollista, että hyvin vauhdissa oleva kehitysprosessimme ei ole ainakaan hidastumassa. Kehitämme jatkuvasti opetusympäristöämme sekä teknisestä näkökulmasta että itse pedagogisilta ratkaisuiltaan. Pyrimme rakentamaan varmempaa ja monimuotoisempaa ympäristöä ja jatkuvasti testaamaan uusia välineitä sekä sovelluksia hetkeksikään unohtamatta itse opetettavia aiheita ja niiden vaatimuksia. Seuraavat suuremman mittakaavan maalimme ovat laajempien webinaarien ja verkkoluentojen sekä kansainvälisen koulutusviennin saralla.
Verkko-opetus ei missään nimessä voi vain korvata perinteistä opetusta vaan hyvin suunniteltuna ja jalostettuna se voi tarjota ajasta ja paikasta riippumattomuuden lisäksi hyvinkin paljon enemmän: laadukkaampaa opetusmateriaalia, parempia oppimistuloksia ja enemmän lisäarvoa opiskelijalle, työnantajille sekä koko yhteiskunnalle.
 


Lauri Kivelä
Järjestelmäasiantuntija, verkko-opetusalustat
 
 

keskiviikko 3. elokuuta 2016

Sadonkorjuun aikaan


Kesäloman jälkeen miettii kaikkea niitä asioita mitä syksy tuo tullessaan. Työpöydällä odottaa paljon uusia juttuja ja asioita. On tehty paljon valmistavaa työtä keväällä ja nyt syksyllä on sadonkorjuun aika. Ihan niin kuin marjat odottavat metsässä poimijoita on meilläkin koulutustarjontaa, mistä voi valita itselle sopivimmat. Kesäloman jälkeen voikin sanoa, että koulutustarjontamme on tänäkin syksynä monipuolista,  monimuotoista ja valtakunnallista.


Syksyn tarjontaamme:


Yrittäjäopistossa on kevään aikana saatu järjestämislupia lähiesimiestyön ammattitutkintoon, talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkintoon, auto- ja kuljetusalan työjohdon ammattitutkintoon (kuljetusalan työjohtajan osaamisala) sekä tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkintoon.  Näihin uusiin tutkintoihin valmistavan koulutukset alkavat pääosin jo syksyllä.


Laajennetut aukiolot ovat tätä päivää ja sen vuoksi mekin laajennamme aukioloja ja näin kehitämme mm verkko-opetuksemme tarjontaa edelleen. Laajennetusta aukiolosta ja palvelujen saatavuudesta kerromme lisää syyskuulla. Tarkoituksena on, että palvelumme ovat kaikkien saatavilla ja verkko-opetus on helposti sekä nopeasti asiakkaalla  – laadusta tinkimättä.


Etsimme syksyllä myös entisiä Syolaisia eli opiskelijoita, jotka ovat meillä aikojen kuluessa opiskelleet.  Vanhaan opiskelijaamme törmäsin sunnuntaina aamukahvilla Ilkka-lehden sivuilta, kun luin 3 Kaverin jäätelön perustajasta Ilkka Wilkholmista. Hänen opiskelutaival oli alkanut Kauhavalta. ”Joku myi rännejä, toinen mattoja ja kolmas vaatteita – kaikki olivat yrittäjiä” muistelee Ilkka Wilholm pohjalaista yrittäjyyttä sunnuntain 31.7. Ilkka-lehdessä.  Yrittäjyyteen liittyviä valmennuksia meillä menee tulevana syksynäkin monella eri paikkakunnalla sekä myös verkossa.  Eli yrittäjyyskoulutuksia on kaikkien saatavilla ja eri toteutusmuodoilla.


Vaikka perinteisiä syksyn startteja ei enää perustutkinnoissa järjestetä, niin nonstop-periaatteella toimivat merkonomin ja datanomin –tutkinnot on syytä myös muistaa koulutustarjonnastamme.  Nonstop-periaatteella voit aloittaa myös taloushallinnon yksittäisiä opintoja tai sitten lähteä ryhmän mukana suorittamaan koko ammattitutkintoa. Syksyn koulutustarjonnassa on myös koulutuksia järjestelmäasiantuntijoille sekä kuljetusalalle. Lisäksi tarjolla on erilaisia täydennyskoulutuksia tai räätälöityjä koulutuspaketteja.

Uusia yhteistyökuvioita aloitetaan Yrittäjyys-linja koulutuksen parissa Kauhajoen evankelisen opiston kanssa.  Yrittäjyyttä Opettajille -verkkovalmennuksessa taas on tarjolla erityistä yrittäjyyteen painottuvaa koulutusta opettajille ja esimerkiksi opoille. Lisäksi erilaisia hankkeita ja työvoimakoulutuksia starttaa ympäri Suomen. Nuorten Yrittäjyyspajoja alkaa nyt heti alkusyksystä mm Seinäjoella, Rovaniemellä ja Kuopiossa. Eli valtakunnallisuus näkyy toiminnassamme vahvasti myös tänä syksynä.

Osaamisen hankkiminen -sadonkorjuujuhlat


Jos nyt syksyllä aloitat opiskelun, niin voit poimia satoa osaamisen hankkimisen ja todistuksen muodossa ehkä vuoden tai puolentoista vuoden päästä. Sadonkorjuu oman osaamisen hankkimiseen ei ole ollenkaan huonompi ajatus! Makoisalta maistuu tutkinto esimerkiksi toukokuussa, syyskuussa tai joulukuussa suoritettuna. Omaa osaamista voi päivittää vuoden ympäri.

Tutustu tarjontaamme ja katso, mitä mahdollisuuksia meille olisi Sinulle tarjota. Pirteää syksyä toivottaen
Taina Hietamäki
markkinointi- ja viestintäpäällikkö


torstai 30. kesäkuuta 2016

Valmistuminen on itsensä ylittämisen tulos


Suomen Yrittäjäopistolta on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 30 merkonomia tai datanomia. Jokaisen aikuisen tie tutkintoon on ollut erilainen. Ohjaajan näkökulmasta yhteistä näille poluille on ollut itsensä ylittäminen. Taustalla on opintoja tukevaa ja mahdollistavaa työtä. Tämä työ ei ole ainoastaan oppilaitoksen työtä vaan myös työelämän edustajilla ja jokaisen opiskelijan läheisillä on ollut oma roolinsa.  

Tarja Anttila toimii yrittäjänä Peräseinäjoella. Hän lähti suorittamaan liiketalouden perustutkintoa vajaa kaksi vuotta sitten. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hän suoritti kokonaan verkossa ja tutkinnon hän suoritti pääosin omassa yrityksessään. Koska Tarjan tavoite oli lisätä omaa taloushallinnon osaamista, mutta hän ei vielä tehnyt kaikkia oman yrityksensä taloushallinnon tehtäviä, kävi hän harjoittelemassa ja täydentämässä osaamistaan Tilitoimisto Sirpa Kimpimäellä Seinäjoella.

Tilitoimisto Sirpa Kimpimäki toimii Suomen Yrittäjäopiston tärkeänä yhteistyökumppanina taloushallinnon koulutuksissa. Sirpan kanssa on moni opiskelija päässyt harjoittelemaan taloushallinnon tehtäviä käytännössä. Oheinen Tarjan tarina on vain yksi esimerkki, vastaavia on useita. Sirpa ja muut harjoittelupaikkoja tarjoavat yritykset tekevät arvokasta työtä osaamisen edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupan päälle itsensä johtamisentaitoa

Tutkinnon suorittaminen on usein pitkä prosessi. Aikuisopiskelijan elämässä on paljon muuttuvia tekijöitä jotka vaikuttavat opintojen etenemiseen. On tärkeää nähdä tavoite ja sitoutua siihen mutta myös hyväksyä että matkalla kohti tavoitetta saattaa tulla ylä- ja alamäkiä tai ainakin mutkia. Näistä haasteista kyllä selviää, yksi kerrallaan. Väitän että jokainen tutkinnon suorittaja on matkallaan kohdannut sellaisia haasteita että voi huoletta todeta osaavansa johtaa paitsi oman osaamisensa kehittämistä myös omaa ajankäyttöään.

Aikuisopiskelijan tärkeimmät tukijat löytyvät läheltä, omasta perheestä ja ystävistä. Oma roolinsa on kouluttajilla, ohjaajilla sekä muulla oppilaitoksen henkilökunnalla. Myös työ- tai harjoittelupaikoilla on paljon opintoja tukevia ihmisiä. Se että tutkinto tulee suoritetuksi ja opiskelija valmistuu, on kuitenkin aina tutkinnon suorittajan saavutus.

 

Onnea kaikille valmistuneille ja kiitos kaikille heidän opintopolkua tukeneille


Susanna Kulmala
Ohjaaja, kouluttaja


Tarja Anttila valmistui merkonomiksi keväällä, hän pyörittää ompelukauppaa Peräseinäjoella ja hoitaa nyt kokonaan oman yrityksensä taloushallinnon.
maanantai 20. kesäkuuta 2016

Kohtaaminen kutittaa unelmiaYrittäjyys sopii uteliaille. Matkalla yrittäjyyteen pitää uskaltaa kohdata itsensä, osaamisensa ja haasteensa. Pitää uskaltaa avata suunsa, altistua uusille ihmisille ja ajatuksille. Pitää pystyä ajattelemaan asiakkaan lailla.
Kun tuleva yrittäjä vielä hakee vielä muotoa toiminnalleen, on oikea hetki kääntyä ympäröivän maailman puoleen. Siitä kasvaa, mistä vähän kirpaisee tai kutittaa.


Suomen Yrittäjäopiston Kokkolan Nuortenyrittäjyyspajan valmennettavien Uuden yrittäjyyden verkostoitumispäivän idea syntyi sekin eräästä kohtaamisesta. Nuorten yrittäjyysvalmennuksessa on kuukauden aikana edetty omista ajatuksista ryhmän kanssa jakamiseen ja pallotteluun, laajennetaanpa siitäkin hieman.


Verkostoitumispäivässä ensimmäiset ulkopuoliset asiantuntijat kuulevat pajalaisten ideoita. Kohtaamolla leijuu kahvin tuoksu, sämpylät on pakattu tarjolle ruskeisiin aukikääräistyihin paperipusseihin. Moni tekee tänään ensimmäistä kertaa pitchaamista ja oman esiintymisen ajoittamista kolmeen minuuttiin. Osallistujia toki vähän jännittää.


Muotoilija Eeva Välikangas-Yli-Koskella on tuoreessa muistissa aivan alkuvaiheen jännä ja vaativakin ajattelutyö. Uuden yrittäjyyden verkostoitumispäivän osallistujat kuuntelevat tarkkaan Eevan matkaa yrittäjäksi, tarinaa parittomista sukista syntyneistä hahmoista, ymmärryksestä luopua ylianalysoinnista ja kehotuksia alttiiksi asettumisesta.


Kuoseja ja designtuotteita suunnitteleva Eeva mainitsee exceleitä ja toimistorutiineita sisältävät ´kauhumaanantait´ luovan työn vastapainona. Tuotteiden valmistamisen prosessien kehittäminen ja Pinterest-tili ovat tällä hetkellä opettelun ja hiomisen kohteena.


Hörähdyksen kuulijoissa aiheuttaa mörkö nimeltä Konkurssi: lapsena Eevan ajatukset laukkasivat aikuisten puheita kuullessa pörröiseen mörköön, joka varmaan tulisi ovesta ja veisi barbit. Välikangas-Yli-Koski kannustaa mörkötarinoista huolimatta ja ehkä juuri siksi laittamaan itsensä alttiiksi muukalaisille. Verkostoituminen on mörköjen torjuntaa. Kohtaaminen kutittaa unelmia heräämään ja vahvistumaan. Itse ei aina keksi ratkaisua tai näe parasta reittiä. Omat vahvuudet tunnistaa vähitellen. Pikku jutut ruokkii toista.


Kokkolan Kohtaamolla järjestetty päivä mahdollisti nuorten yrittäjyyspajalaisille monta asiaa:
  • kuuntelemisen
  • kuulluksi tulemisen
  • oman itsensä ylittämisen
  • palautteelle altistumisen kokemuksen ja uusien näkökulmien saamisen
  • verkostoitumisen
  • voimaantumisen ja itseltään uusien kysymysten kysymisen
Välikoski-Yli-Koski mainitsi ryhmälle, että ”Yrittäjyydessä on hienoa se, että voi mennä työpäivän jälkeen kotiin ja todeta: tänään ylitin itseni ja opin uutta.”. Kohtaamon päivässä altistuminen ja oppiminen toteutui rennossa ilmapiirissä.


Pitchaus ja sen jälkeinen keskustelu antoi kokkolalaisille rohkeutta, uskoa, intoa ja neuvoja. Kohtaaminen oli palautteen mukaan ryhmälle varsin vapauttavaa: ideani kantaa ja kasvaa, minkäänlainen mörkö tai mörökölli ei tullut ja vienyt vaan sain kannustusta ja mietittävää.
Päivän ajan yritysesittelyitä kuunnelleet asiantuntijat tiivistivät yrittäjyyteen matkalla oleville valmennettaville erityisesti kaksi ohjetta:


Aina kannattaa kysyä. Mieti tarkkaan, kuka asiakkaasi on.


Olemassa oleva elinkeinoelämä ja organisaatiot voivat kutsua kohtaamaan. Uusi yrittäjyys tarvitsee monenlaisia tukijoita syntyäkseen ja muuttamaan oletuksia tiedoksi. Kohtaaminen on vuorovaikutusta:


“Stand often in the company of dreamers: they tickle your common sense & believe you can achieve things which are impossible.” Mary Anne Radmacher


Pajoja alkaa yli kymmenen syksyllä 2016. Kannustamme Seinäjoen, Lapin, Helsingin, Joensuun, Turun, Kuopion, Lappeenrannan, Mikkelin, Äänekosken ja Satakunnan sekä muiden alkavien pajojen alueiden yrittäjäosaajia ja organisaatioita kutsumaan oman alueensa nyppiläisiä kohtaamaan. Vierailijaksi voi myös ilmoittautua.


Pajan ajatukseen kuuluu mentorin hankkiminen. Kannustamme vuorovaikutuksesta kiinnostuneita ilmoittautumaan mentoreiksi. Tietoa tästä löytyy nettisivultamme.


Nuorten yrittäjyyden kesäpäivä järjestetään Porissa 15.7. Iltapäivään ovat tervetulleita koko Suomen nyppiläiset sekä alueen nuorkauppakamarilaiset sekä Yrittäjien nuoret jäsenet ja muut kiinnostuneet. Ilmoittautuminen on auki 30.6. saakka, mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella katja.myyrylainen@syo.fi.


Kiitos, että saimme kuulla liikeideanne. Kiitos TE-toimiston, Kosekin ja Firmaxin väelle. Menestystä, rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä tulevaan kaikille pajalaisille Kokkolassa & ympäri Suomen!


Katja Myyryläinen
Nuorten yrittäjyyspajat
tiedotus- ja markkinointikoordinaattori


Asiantuntijoita paikalla 10.6.2016 Kohtaamolla oli kymmenkunta. TE-toimiston aloittavien yrittäjien palveluiden Irma Liedes, Kohtaamon projektipäällikkö Essi Myllylä ja Nuorten yrittäjyyspajojen tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Katja Myyryläinen kuulivat yrittäjyysvalmennettavien ideoita Kokkolassa.

 

Nuorten yrittäjyyspaja (NYP)
Nuorten yrittäjyyspaja on valtakunnallisesti toteutettava yrittäjyysvalmennuskonsepti, joka vuodenvaihteeseen mennessä tullaan tekemään 30 kertaa eri ELY-keskusten alueilla. Tilaaja on työ- ja elinkeinoministeriö ja toteuttaja Suomen Yrittäjäopisto. Tehokas 8 viikon paja ja puolen vuoden seurantajakso teemapäivineen on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille alle 30-vuotiaille.
http://www.syo.fi/kesapaiva
https://www.facebook.com/yrittajyyspaja
Kohtaamo
Kohtaamo on yrittäjien yhteinen työtila. Kohtaamoa ylläpitävä Kokkolanseudun Kehitys KOSEK on yksi aloittavan yrittäjän luontaisista asiantuntijaverkoston toimijoista. Kohtaamolta voi vuokrata työpisteen jatkuvaan käyttöön tai esim. neuvotteluhuonetta tuntihinnalla.
http://www.kohtaamokokkola.fi/index.php/etusivu/