perjantai 23. syyskuuta 2016

Tomorrowland -kehittyvät liiketoimintamallit

Digitalisti, strategi Ville Tolvanen, T
BWA & Digitalist Network
Tulevaisuuden, yhteistyön ja digitalisaation konferenssi Heimocon kokosi Hämeenlinnan Verkatehtaalle 22.9.2016 uusiutumiskykyisiä yrittäjiä ja ammattijohtajia pohtimaan mm. digitalisaation merkitystä liiketoiminnalle. Päivän puhujat edustivat monipuolista kattausta Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisestä taidemaalari Rauli Mårdiin ja digitalisti Ville Tolvaseen. Suomen Yrittäjäopistosta käytiin kuuntelemassa, mitkä trendit ovat nyt yrittämisessä erityisesti pinnalla. Digitalisaatio, luottamus ja kumppanuus olivat päivän polttavimmat teemat. Tässä hieman tiivistelmää digiajan asiakkaista.

Sisältömarkkinointi peittoaa printtimainonnan kuusnolla!

Päivän yhdessä työpajassa todettiin, ettei painettu markkinointi ole vielä täysin kuollut, mutta sen on pitkälti korvannut sisältömarkkinointi. Ennen asiakkaat segmentoitiin tarkkaan jotta näille voitiin suunnata kohdennettua markkinointia täsmäkanavissa. Digitaalisessa maailmassa ongelmana on, ettei asiakkaita ja näiden liikkeitä ole helppoa tunnistaa ennakkoon, josta syystä segmentointi ja kohdemarkkinointi ovat menettäneet merkitystään. Asiakkaiden saamiseksi yritysten onkin panostettava laadukkaaseen ja puhuttelevaan digitaaliseen sisältöön ja merkitysten rakentamiseen.

Mikä sitten liikuttaa asiakasta? No samat asiat kuin ketä tahansa meistä, elämä yleensä, rakkaus, perhe, ja yrittäjällä totta kai myös bisneksen kasvattaminen. Kaikkien potentiaalisten asiakkaiden hamuaminen on kuitenkin helposti tehotonta, ja siksi yritysten kannattaa julkaista eri somekanavillaan sellaista sisältöä, joka on heille sopivien asiakkaiden mielestä tarpeellista ja mielenkiintoista.

Hengaile asiakkaan matkassa aiempaa pidempään

Markkinointiyrittäjä Jarkko Kurvinen Plutoni Oy:sta totesi, että yrityksissä keskitytään liian usein hengailemaan asiakkaan ympärillä vain ostotapahtuman yhteydessä. Nykyään pitäisi kyetä olemaan asiakkaan matkassa jo paljon varhaisemmassa vaiheessa sekä huomattavasti aiempaa pidempään. Tärkeintä on kuitenkin kyky asettua asiakkaan näkökulmaan. Asiakasta kiinnostaa ennen kaikkea omista ongelmistaan ja tarpeistaan puhuminen. Sen sijaan häntä ei vähäisessäkään määrin kiinnosta kuunnella myyjän omahyväistä, puisevaa selostusta erilaisista erinomaisista tuotteista, joita tämä haluaa asiakkaalleen myydä.

Digitaalinen ”lämmin” sydän

Digitalisaatioguru Ville Tolvanen totesi, että nettimarkkinoinnissa yritysten pahin virhe on olla tasapaksu, tai kuten hän asian ilmaisi, ”toiminta kusenkeltaisella keskitiellä”. Internet inhoaa keskinkertaisuutta; sellainen häviää vääjäämättä harmaaseen massaan. Tärkeää onkin erottautua ja olla kiinnostava. Tässä auttavat hyvät tarinat ja aito osaaminen. Tolvanen muistutti, etteivät B2B-asiakkaatkaan ole kliinisiä yrityksiä, vaan niissä työskenteleviä ihmisiä, joiden huomion saamiksesi myyjällä tulisi olla tarjolla lämmin digitaalinen sydän. Tämän saadessaan nykyasiakas on hyvinkin aulis antamaan itsestään lähes kaiken mahdollisen tiedon myyjälle. Moni puhuja muistutti, ettei pelkkä digimaailma kuitenkaan riitä monelle asiakkaalle, vaan edelleen suuret tarinat ja onnistumiset syntyvät aidoista kasvokkain tapahtuvista kohtaamisista.
Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät:
Johtaminen on ennen muuta luottamuksen rakentamista


Kehitysjohtaja Jorma Kukkeenmäki Suomen Yrittäjäopistolta ja
FiBANin aluepäällikkö Yrjö Koskinen keskustelevat digitalisaatiosta

 
Heimocon  terveisin
Leena Lemola
Yritystoiminnan kouluttaja, konsultti

tiistai 13. syyskuuta 2016

Kuljetusalalla pyörät pyörii -mietitään uusia vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen

Kuljetusbarometrien valossa kuljetusyritysten liikevaihdon kasvu on alkanut, mikä yleensä merkitsee tavaravirtojen lisääntymistä, sekä taantuman taittumista noususuuntaan. Kuljetettavan tavaramäärän nousun voi havaita maanteillä lisääntyneinä kuorma- ja yhdistelmäajoneuvoina, jonka jo tuossa kesän aikana myös laitoin merkille.

 Yrittäjäksi tai esimieheksi kuljetusalalle

Juuri tulevan nousukauden alla onkin hyvä miettiä omaa kouluttautumistaan. Lähtisinkö yrittäjäksi kuljetusalalle, josta kuljettajana on kertynytkin jo vuosien kokemus vai olisiko minussa sittenkin esimies ainesta? Tällaisia asioita varmasti monen mielessä liikkuu, kun illat pitenevät ja ulkona raittiissa ilmassa vietetty aika kaikilla lyhenee.

Suomen Yrittäjäopisto järjestää Seinäjoella ja Hämeenlinnassa syksyn aikana tavaraliikenneyrittäjäkoulutukset, jotka antavat hyvät valmiudet osallistua Liikenteen turvallisuusviraston järjestämään tutkintoon. Paljon puhutaan liikennekaaren tuomasta helpotuksesta tutkintoon osallistumisessa. Eli pakollinen koulutusvaatimus poistuisi. Kuitenkin monet koulutuksessamme mukana olleet ovat kertoneet, etteivät olisi ikinä läpäisseet tutkintoa ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkintovaatimushan on EU:n laajuinen. Kuitenkin koulutuksen tarkoitus on antaa eväitä kuljetusyrittäjän taipaleelle, eikä valmentaa pelkkää koetta varten. Tulevaisuudessa sitten ehkä voimaan tulevan uuden lain myötä voimme tarjota asiakkaillemme paremmin kohdennettua koulutusta juuri niihin asioihin joihin apuja tarvitaan. Liikennekaaren ensimmäisen vaiheen pitäisi tulla voimaan 1.1.2017.

Kuljetusalan työnjohtaja koulutus alkaa Seinäjoella ensi vuoden tammikuussa. Tutkinnonperusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2015 ja olemme muutaman muun koulutusten tarjoajan joukossa saaneet tälle tutkinnolle järjestämisoikeudet Opetushallitukselta. Koulutus on alun perin työelämälähtöinen ja on tehty täyttämään teknikkokoulutuksen loppumisen jättämää aukkoa lähiesimiehistä kuljetusalalla. Tässä olisi väylä uralla eteenpäin pyrkivälle kuljettajalle, jolla on jo pitkä kuljetusalan kokemus. Tai yhtä hyvin koulutukseen voi lähteä alaa vaihtava henkilö, jolla on tiedossa työharjoittelu tai työpaikka kuljetus- tai logistiikka alalta.

Tällaisilla askelmerkeillä kohti uutta alkanutta syksyä.

Turvallisia kilometrejä kaikille – niin koulutiensä aloittaneille ekaluokkalaisille, sekä meille vanhemmillekin tienkäyttäjille.

 
Toivottaen

Juha Säippä
yritystoiminnan kouluttaja

sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Yrittämisen iloa!

Yrittäjyys on loistava tapa hankkia toimeentulonsa. Tekemisen vapaus, vastuullisuus ja onnistumisen kutkuttava mahdollisuus tekevät yrittämisestä niin kiehtovaa. Yrittäjyyden rooli yhteiskunnassa on jatkuvasti kasvanut ja samalla yrittäjien arvostus on parantunut. Yrittäjät tulevat olemaan avainasemassa, kun yhteiskuntamme rakenteita ryhdytään uudistamaan. Juuri yrittäjien periksiantamattomuus ja loputon kokeilemisen halu ovat niitä kantavia voimia, joilla on mahdollista saavuttaa uudistuksia. Vain yrityksen ja erehdyksen kautta kykenemme luomaan jotain uutta.


Me Suomen Yrittäjäopistossa olemme tehneet aktiivisesti työtä suomalaisen kestävän yrittäjyyden eteen jo lähes viisi vuosikymmentä. Yrittäjyyden edistäminen on pysynyt koko ajan toimintamme kivijalkana ja sen merkitys on aina vain kirkastunut.  Keskittymällä ydinosaamiseemme edistämme parhaiten suomalaista elinkeinoelämää, osaamisen kehittämistä ja yrittämisen perinteitä. On hienoa, että saamme tehdä näin arvokasta työtä.

Suomen Yrittäjäopisto haluaa toivottaa upeaa ja menestyksellistä Yrittäjien päivää Teille kaikille yrittäjille.

 

Jorma Kukkeenmäki
kehitysjohtaja

maanantai 29. elokuuta 2016

Yrittäjäopiston verkko-opetusympäristö -mikä tilanne nyt?

Vuosia jatkunut suunnitelmallinen ja jatkuvasti aikaansa seuraava kehittäminen tuottaa tulosta ja tällä hetkellä Suomen Yrittäjäopistolla on käytössä todella monipuolinen ja joustavasti eri opiskelutapoja tukeva verkko-opetusvälineiden kokonaisuus.
Kokonaisuus rakentuu jo itsessään hyvin monipuolisen Moodle –oppimisalustan ympärille, johon on liitetty useita lisäosia pyrkien mahdollisimman saumattomaan ulkopuolistenkin palvelujen hyödyntämiseen.
 
Verkko-oppimisympäristöä on rakennettu päämäärätietoisesti vuodesta 2010 alkaen
Kehitystyön tuloksellisuuden suurimmat avaintekijät ovat dynaaminen pitkäjänteisyys sekä itse työn vastuutus ja roolitus. On siis seurattu tekniikan ja opetettavien aiheiden muutosta, mutta kuitenkin pidetty mielessä selkeät tavoitteet ja itse asia eli uuden ympäristön mahdollisuuksien valjastaminen  pelkän opetuksen verkkoon siirtämisen sijaan. Tämän toimintatavan on suurelta osin mahdollistanut nimenomaan toimiva roolitus, jossa kouluttajia ja ylläpitoa ei ole pyritty eriyttämään ja rajoittamaan toistensa toimintaa vaan heidät on asetettu saman pöydän ääreen yhdessä löytämään uusia mahdollisuuksia. Lisäksi tekniikan ja pedagogiikan rajapintaan on nimetty henkilö vastaamaan siitä, että yhteistyö pysyy käynnissä.
Saumaton kehitystyö ja sen tulosten jatkuva jalkauttaminen varsinaiseen toimintaan on sallinut nopean kehityksen ja reagoinnin uusiin sekä esimerkiksi varinaisessa käytössä esiin tulevien ongelmien kohdalla. Luonnollisesti myös kynnys uusien teknisten ratkaisujen testaamiseen on saatu opettajien ja teknisen henkilökunnan läheisen yhteistyön ansiosta erittäin matalaksi.
 
Mitä meillä on nyt ja mitä se mahdollistaa?
Suomen Yrittäjäopistossa on verkko-oppimisympäristön avulla mahdollista opiskella usean alan perus- ja ammattitutkintoja täysin verkossa, jäämättä paitsi reaaliaikaisesta ohjauksesta. Samalla videotallenteet ja monipuoliset verkko-opetussovellukset sallivat hyvinkin omaan aikatauluun sovitettavan opiskelutahdin.
Käytännössä tämä kaikki mahdollistuu edellä mainitun Moodlen ja sen ympärille rakennetun verkko-opetuskokonaisuuden avulla. Moodle itsessään on keskeinen paikka, johon kaikki kurssiin tai tutkintoon liittyvä aineisto ja tehtävät on kerätty. Moodlen omat työkalut mahdollistavat muun muassa moninaiset testit, joilla opiskelija voi selvittää omaa taitotasoaan tai selventää onko jokin opiskeltu asia ymmärretty oikein. Lisäksi perinteinen tehtävän palautus on mahdollista suorittaa tekstin lisäksi tai sijasta audiovisuaalisesti.
Moodlen ympärille olemme liittäneet myös niin kutsutun virtuaaliluokan, virtuaalikoneet sekä videopalvelun. Virtuaaliluokka on etäopetukseen soveltuva tila, johon pääsee liittymään suoraan kurssin työtilasta. Tässä ”luokassa” voidaan tehdä ryhmätöitä, pitää luentoa tai ohjata opiskelijoita, se siis periaatteessa korvaa verkko-opetuksessa perinteisen luokkatilan. Virtuaalikoneiden avulla pystymme tarjoamaan opiskelijalle etäyhteyden avulla koneen, johon on tehtävien suorittamista varten asennettu sellaisia ohjelmistoja, joita kotikoneilta ei välttämättä löydä. Tämän ympäristön avulla esimerkiksi monimutkaisemmat palvelinympäristöjä, kuvankäsittelyä tai taloushallinnonsovelluksia on mahdollista käyttää etänä. Videopalvelu on ”opiston oma Youtube” täältä linkitetään Moodleen saataville kurssiin liittyvät videomateriaalit, jotka ovat saatavilla automaattisesti skaalattuna opiskelijan päätelaitteelle ja yhteydelle soveltuvaksi. Näiden lisäksi käytössä on lukematon määrä erilaisia pieniä verkko-opetukseen soveltuvia sovelluksia, joilla aiheesta riippuen pyritään parantamaan opetuksen laatua. Näistä mainittavimpia ovat ohjaukseen soveltuvat Paddlet sekä opetusmateriaalin jalostamiseen erityisesti sopiva ThingLink.
 
Tulevaisuus? Mitä verkko-opetus mahdollistaa
Muutos ei lopu koskaan ja siksi on luonnollista, että hyvin vauhdissa oleva kehitysprosessimme ei ole ainakaan hidastumassa. Kehitämme jatkuvasti opetusympäristöämme sekä teknisestä näkökulmasta että itse pedagogisilta ratkaisuiltaan. Pyrimme rakentamaan varmempaa ja monimuotoisempaa ympäristöä ja jatkuvasti testaamaan uusia välineitä sekä sovelluksia hetkeksikään unohtamatta itse opetettavia aiheita ja niiden vaatimuksia. Seuraavat suuremman mittakaavan maalimme ovat laajempien webinaarien ja verkkoluentojen sekä kansainvälisen koulutusviennin saralla.
Verkko-opetus ei missään nimessä voi vain korvata perinteistä opetusta vaan hyvin suunniteltuna ja jalostettuna se voi tarjota ajasta ja paikasta riippumattomuuden lisäksi hyvinkin paljon enemmän: laadukkaampaa opetusmateriaalia, parempia oppimistuloksia ja enemmän lisäarvoa opiskelijalle, työnantajille sekä koko yhteiskunnalle.
 


Lauri Kivelä
Järjestelmäasiantuntija, verkko-opetusalustat